Koçluk

Aile içi iletişim koçluğu

KOÇLUK

Koçluk, kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir gelişim ve farkındalık sürecidir.

Her zaman pozitif, çözüm odaklı ve gelecek odaklıdır. Koç tavsiye vermez, yol göstermez; sadece bazı uygulamalar aracılığıyla doğru soruları sorar.

Müşterinin odaklanmasını, hedefleri ve istekleri konusunda netleşmesini ve yeni farkındalıklar edinmesini sağlar. Bu süreçte koçun görevi müşteriye yol arkadaşlığı yapmaktır.

Erickson Koçluk ekolü bu prensipleri benimser:

✓Her insan tam & bütündür.

✓Her insan o an için bildiğinin en iyisini seçer.

✓Her insan o an için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahiptir.

✓Her insanın her davranışının altında olumlu bir değer ya da niyet vardır.

✓Değişim kaçınılmazdır.

 

Koçluk talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaş
Scroll to Top